• 0909 38 39 39
  • trunghoanggia@gmail.com

ĐĨA MÀI ĐÁNH BÓNG BÊ TÔNG LOẠI ĐÁNH NƯỚC,ĐÁNH BONG ĐÁ CẤP 50-3000

Mã sản phẩm: dia-mai-danh-bong-be-tong-loai-danh-nuocdanh-bong-

Giá : Liên hệ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh nước,đánh bong đá cấp 50-3000  
LOẠI GIÀY 10MM, RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 300 - 400M2/1 CẤP SỐ

Sản phẩm liên quan

ĐĨA MÀI BÊ TÔNG CUPWHEEL - 100 1
Mã sản phẩm: dia-mai-be-tong-cupwheel-100

ĐĨA MÀI 2 THANH
Mã sản phẩm:

ĐĨA MÀI BÊ TÔNG CUPWHEEL - 180 1
Mã sản phẩm: dia-mai-be-tong-cupwheel-180

ĐĨA MÀI BÊ TÔNG HF 1
Mã sản phẩm: dia-mai-be-tong-hf

ĐĨA MÀI BÊ TÔNG MF 1
Mã sản phẩm: dia-mai-be-tong-mf-ma-san-pham

ĐĨA MÀI BÊ TÔNG PHÁ SƠN 4 THANH THẲNG
Mã sản phẩm: dia-mai-be-tong-pha-son-4-thanh-thang
0909 38 39 39