• 0909 38 39 39
  • trunghoanggia@gmail.com

Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp ROMA MODEL: RM 510SB ( dùng bình Accquy)
Mã sản phẩm: RM 510SB ( dùng bình Accquy)

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP MINI EUROMAC MODEL ERM E11 SỬ DỤNG ĐIỆN 220VAC-50HZ
Mã sản phẩm: MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP MINI EUROMAC MODEL ERM E11 SỬ

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP EUROMAC MODEL ERM B60 2 MÂM CHÀ SỬ DỤNG BÌNH ẮCQUY
Mã sản phẩm: ERM B60 2 mâm chà sử dụng bình ắcquy

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP EUROMAC MODEL ERM BT 100 DÙNG BÌNH ACCQUY 24VD
Mã sản phẩm: ERM BT 100 dùng bình Accquy 24VDC