• 0909 38 39 39
  • info@euromacvietnam.com

Máy mài sàn bê tông

Máy mài sàn bê tông

MÁY CHÀ SÀN TẠ CLEANTECH
Mã sản phẩm: Model: CT 178 (sử dụng điện 220VAC-50

MÁY MÀI ,ĐÁNH BÓNG SÀN, EUROMAC 1
Mã sản phẩm: Model: ERM 28

MÁY MÀI ,ĐÁNH BÓNG SÀN, EUROMAC 2
Mã sản phẩm: Model: ERM 29

MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG CLEAN TECH
Mã sản phẩm: -clean-techCT 179

MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG CLEAN TECH 3
Mã sản phẩm: MÁY MÀI NỀN BÊ TÔNG CLEAN TECH CT 479

MÁY MÀI,ĐÁNH CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT 679

MÁY MÀI,ĐÁNH BÓNG CLEAN TECH
Mã sản phẩm: MÁY MÀI,ĐÁNH BÓNG CLEAN TECH

MÁY MÀI,ĐÁNH BÓNG CLEAN TECH
Mã sản phẩm: Model: CT 379