• 0909 38 39 39
  • trunghoanggia@gmail.com

Máy vệ sinh công nghiệp

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12 - 750 - 20

Máy đánh bóng sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12 - 700 - 20

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12 - 700 - 15

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12X - 750 - 20

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12X - 750 - 15

Máy chà sàn tạ CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT - 178

Máy đánh bóng sàn CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT - 178

Máy chà sàn liên hợp ROMA MODEL: RM 510SB ( dùng bình Accquy)
Mã sản phẩm: RM 510SB ( dùng bình Accquy)