• 0909 38 39 39
  • trunghoanggia@gmail.com

Máy vệ sinh công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp ROMA RM 50B New ( dùng bình Accquy)
Mã sản phẩm: RM 50B New ( dùng bình Accquy)

Máy chà sàn liên hợp ROMA RM 70BT (dùng bình Accquy)
Mã sản phẩm: RM 70BT (dùng bình Accquy)

Máy chà sàn liên hợp ROMA RM 50B (dùng bình Accquy)
Mã sản phẩm: RM 50B (dùng bình Accquy)

Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech Mini CT 200 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Mã sản phẩm: CT 200 (Sử dụng điện 220V-50Hz)

Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech CT46 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Mã sản phẩm: CT46 (Sử dụng điện 220V-50Hz)

Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech CT 45 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Mã sản phẩm: CT45 (Sử dụng điện 220V-50Hz)

Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech CT 198 (Sử dụng điện 220V-50Hz) 
Mã sản phẩm: CT 198 (Sử dụng điện 220V-50Hz) 

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12 - 750 - 20

Máy đánh bóng sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12 - 700 - 20

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12 - 700 - 15

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12X - 750 - 20

Máy mài sàn bê tông CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT12X - 750 - 15

Máy chà sàn tạ CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT - 178

Máy đánh bóng sàn CLEAN TECH
Mã sản phẩm: CT - 178
0909 38 39 39