• 0909 38 39 39
  • info@euromacvietnam.com

Máy vệ sinh công nghiệp

Nước rửa tay
Mã sản phẩm:

MÁY MÀI SÀN
Mã sản phẩm: may-mai-san-p466

HÓA CHẤT CHÀ SÀN HG168
Mã sản phẩm: HG168

HÓA CHẤT GIẶT THẢM HG178
Mã sản phẩm: HG178

HÓA CHẤT LAU KÍNH HG179
Mã sản phẩm: HG179

Hóa chất giặt ghế HG168
Mã sản phẩm: HG199

MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM CÔNG NGHIỆP CLEANTECH
Mã sản phẩm: CT 169 (sử dụng điện 220VAC-50HZ)

MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM CÔNG NGHIỆP CLEANTECH 1
Mã sản phẩm: CT 169 (sử dụng điện 220VAC-50HZ)

MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM CÔNG NGHIỆP CLEANTE 2
Mã sản phẩm: Model: CT 178 (sử dụng điện 220VAC-50HZ)